Vyhledávání facebook Školní program iCanteen Škola online

Výroční zprávy

Výroční zpráva o činnosti školy se zpracovává vždy za školní rok (ne kalendářní).

Je to povinnost, kterou ukládá Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon) každému řediteli základní, střední a vyšší odborné školy podle § 10 odst. 3.

Výroční zpráva je zasílána zřizovateli a zveřejňována vždy na přístupném místě ve škole. Může do ní každý nahlížet.