Vyhledávání facebook youtube iCanteen Škola online

ŠD, ŠK

Provoz ve školní družině - denně:

  • ráno 6.00-7.40 hodin

  • odpoledne 11.40-16.00 hodin

Provoz ŠD nezajišťujeme ve státních svátcích, dnech volna a v době školních prázdnin.

Kdo nemá na přihlášce uvedeno, že bude chodit do ranní družiny, nemůže ji využívat. Změnu je nutné nahlásit vždy do konce září.

Vyzvedávání dětí:

  • po obědě (tj. do 13.00 hod.)
  • po 14.30 hod.
  • po skončení zájmových kroužků

Omlouvání dětí:

Omluvenka musí obsahovat datum, jméno žáka, hodinu odchodu, podpis zákonného zástupce.

 

Rodiče nevstupují do školní budovy! Dítě si vyvolají pomocí telefonu a vyčkají z důvodu bezpečnosti na jeho příchod u dveří školy.