Vyhledávání facebook Školní program iCanteen Škola online

ŠVP

(ŠVP = školní vzdělávací program)

Školní vzdělávací program tvoří pedagogičtí zaměstnanci školy a je vydáván ředitelem školy.

Musí být v souladu s RVP (rámcovým vzdělávacím programem), který je vydán podle § 3 odst. 2 školského zákona a říká: "Pro každý obor vzdělání v základním a středním vzdělávání a pro předškolní, základní umělecké a jazykové vzdělávání se vydávají rámcové vzdělávací programy. Rámcové vzdělávací programy vymezují povinný obsah, rozsah a podmínky vzdělávání; jsou závazné pro tvorbu školních vzdělávacích programů, hodnocení výsledků vzdělávání dětí a žáků, tvorbu a posuzování učebnic a učebních textů."

ŠVP: Škola pro život

(od 1. 9. 2023)

ŠVP pro ŠD

(od 9/2017)

ŠVP pro ŠK

(od 9/2017)