Vyhledávání facebook Školní program iCanteen Škola online

LDT

Termín konání: 3. 7. 2023 - 14. 7. 2023, vyjma dní 7.-9. 7. (to jsou děti doma). 


Cena: 2800,- Kč.

 

Platba: převodem na účet 16937711/0100, jako variabilní symbol uveďte datum narození účastníka bez mezer a teček (ddmmrrrr).

 

Dítě přijde vždy každé ráno v 8:00 hodin do školy, kde si ho převezmou pracovníci tábora.

První den při příchodu dítě odevzdá tyto důležité dokumenty:

  • prohlášení zákonných zástupců (bezinfekčnost)
  • kopii průkazu pojištěnce ZP (Průkaz pojištěnce si pracovníci tábora mohou během prvního dne okopírovat sami.)

 

Strava během tábora zajištěna.

Program každého dne bude ukončen v 16:00 hodin. V případě změny programu budete informováni.  Dítě si můžete vyzvednout osobně nebo může s Vaším písemným souhlasem odcházet ze školy samo.

 

Podepsanou přihlášku odevzdejte společně s potvrzeným Posudkem o zdravotní způsobilosti dítěte nejpozději do 31. května 2023 do schránky školy, nebo ji můžete poslat elektronicky na e-mail splichalova@zsmb.cz. Jako přílohu pošlete oskenovanou zdravotní způsobilost. Následně proveďte platbu převodem nejpozději do 2. června 2023.

Platba v hotovosti pouze po domluvě v kanceláři školy, tel.: 568 408 240.

 

Ivana Šplíchalová