Vyhledávání facebook Školní program iCanteen Škola online

Hodnocení sběru

Všechny přinesené sběry je nutno doma zvážit a doložit lístečkem se jménem a množstvím.

Pokud si lísteček píše dítě samo, prosíme rodiče o potvrzení pravdivosti jejich podpisem.

Hliník, PET víčka a použitý kuchyňský olej nevybíráme!

 

Pomer. kůra + byliny

Vyhodnocujeme vždy na konci každého pololetí.

  • 1 BOD = do 1 kg
  • 2 BODY = 1, 1 – 4, 9 kg
  • 3 BODY = 5 a více kg

 

Papír

Vyhodnocujeme vždy po každém sběru papíru, tzn. podzim, jaro.

  • 1 BOD = 5 – 49 kg
  • 2 BODY = 50 – 99 kg
  • 3 BODY = 100kg a více

 

Kaštany, žaludy

Pokud žák donese obojí, kg se sčítají dohromady.

  • 1 BOD = 1 – 15 kg
  • 2 BODY = 16 – 50 kg
  • 3 BODY = 51 kg a více

 

Elektroodpad, baterie

Vyhodnocujeme 1x za čtvrt roku.

  • 1 BOD = jakýkoliv počet kusů