Vyhledávání facebook Školní program iCanteen Škola online

Stravování

Provozní řád školní jídelny

Aktuální jídelníček a vstup do objednávkového systému iCanteen najdete vpravo na pohyblivé liště klinutím na modrou ikonu listu v misce.

Objednávání obědů

Internetové objednávání:

  • při přihlášení stravy je automaticky oběd č. 1.
  • změnu oběda je možné provádět pondělí–středa do 24 hod (neomezeně) vždy na následující týden
  • odhlášení obědů je možné do 14. h předešlého dne (shodně s terminálem ve ŠJ), jinak platí neomezeně
  • obědy odhlášené na internetu lze znovu přihlásit pouze přes vedoucí školní kuchyně

Odhlášení obědů pouze přes internet, v akutním případě u vedoucí školní kuchyně na tel. 568 408 246 a na e-mailu kuchyn@zsmb.cz

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Ceny

Rozdělení stravovacích kategorií:

žáci 7 - 10 let ……...31 Kč

žáci 11 – 14 let ……34 Kč

žáci 15 a víc let …..36 Kč

dospělí .................. 45 Kč

 

Zkontrolujte si, prosím, nastavení finančního limitu inkasa.

Cena elektronického čipu 130,- Kč.

Dnem přijetí nové vyhlášky o stravování č. 107/2005 vstoupilo v platnost ustanovení, že strávnici se zařazují do stravovacích kategorií věku, nikoli podle tříd, kterou navštěvují.

Příklad: Dítě ve školním roce 2022/23 navštěvuje 4. třídu, v květnu 2023 mu bude 11 let a do kategorie 11 – 14 let je zařazen již od září školního roku 2022/23.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Dietní stravování

Umožňujeme dietní stravování pro žáky s celiakií.

Co je vlastně celiakie­?

Jde o zánětlivé onemocnění tenkého střeva, které se vyskytuje u dětí i dospělých. Je způsobeno nesnášenlivostí lepku (glutenu), tj. bílkovinného komplexu obsaženého v povrchní části obilných zrn. Jinými slovy střevo neumí obilnou potravu vstřebávat. Jde o poruchu vstřebávání štěpných produktů trávení bílkovin, tuků, vody, minerálů, vitamínů a některých dalších látek.

Podstata diety spočívá v tom, že z potravy vynecháváme veškeré výrobky z u nás obvykle používaných druhů mouky.