Vyhledávání facebook Školní program iCanteen Škola online

Školní družina, Školní klub

Vnitřní řády

školní družiny, školního klubu

2023/2024

                                                                                                     

Oddělení ŠD pro šk. rok 2023/2024

1. oddělení Čurdová Michaela 1. A + 1. B
2. oddělení Jenerálová Linda 2. A + 2. B
3. oddělení Šťastná Lenka 3. A + 4. B
4. oddělení Inderková Pavlína 3. B + 4. C
5. oddělení Viskotová Anna 2. C + 4. A + 5. ročník

Kontakty ŠD

SŠŘS Pavlína Inderková, DiS.

Pavlína Inderková, DiS.

vedoucí vychovatelka
568408245
SŠŘS Michaela Čurdová, DiS.

Michaela Čurdová, DiS.

vychovatelka
SŠŘS Linda Jenerálová

Linda Jenerálová

vychovatelka
SŠŘS Lenka Šťastná, DiS.

Lenka Šťastná, DiS.

vychovatelka
SŠŘS Anna Viskotová

Anna Viskotová

vychovatelka

Činnosti školní družiny a kroužky školního klubu začínají 18. září

Keramika z důvodu nemoci až 25. září.

Hráčské doupátko a Jazykohrátky vůbec neotvíráme pro nezájem.

Provoz ve školní družině - denně:

  • ráno 6.00-7.50 hodin

  • odpoledne 11.40-17.00 hodin

Provoz školní družiny nezajišťujeme ve státních svátcích, dnech volna a v době školních prázdnin.

Vyzvedávání dětí:

  • po obědě (tj. do 13.00 hod.)
  • po 14.30 hod.
  • po skončení činností

Omlouvání dětí:

Omlouvání dětí se uskutečňuje písemně e-mailem u konkrétní paní vychovatelky (viz kontakty), příp. na papíře. Omluvenka musí obsahovat datum, jméno žáka, hodinu odchodu, podpis zákonného zástupce. Omluvenky formou telefonátu nebo sms zprávou nemohou být akceptovány.

Rodiče nevstupují do školní budovy! Dítě si vyvolají pomocí telefonu a vyčkají z důvodu bezpečnosti na jeho příchod u dveří školy.

 

Pavlína Inderková, DiS.