facebook youtube iCanteen Škola online

Formuláře

Přihlášky do školní družiny, školního klubu a do jídelny pro šk. rok 2020/2021 jsou vytvořené ve Wordu k vyplnění v počítači označené názvem E-přihláška …

Formulář k ručnímu vyplnění použijte jen výjimečně, pouze pokud váš počítač elektronické formuláře nepodporuje.

Po kliknutí na přihlášku se vám stáhne do počítače, kde ji otevřete a vyplníte.

Pokud nějaké políčko vyplňovat nemusíte, napište aspoň ---

Vyplněný formulář:

  • si uložte, vytiskněte, podepište, naskenujte a odešlete e-mailem zpět (stravování na e-mail: jana.serhakova@zsmb.eu, ŠD na e-mail: vera.pokorna@zsmb.eu)
  • si uložte, vytiskněte, podepište a vhoďte do schránky na budově školy

 

Žáci, kteří se budou do družiny a na obědy hlásit poprvé, odevzdají s přihláškou i souhlas k inkasu.

Přihlášky do ŠK se budou odevzdávat až v novém školním roce, a to přímo s peněžní platbou.

Mgr. Dagmar Tichá

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

K vyplnění přímo v počítači:

K vyplnění ručně:

______________________________________________________________________________________________________________________________________