Vyhledávání facebook Školní program iCanteen Škola online

Formuláře

Zápis do 1. ročníku 2024/2025

Vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí nebo o odklad přinese zákonný zástupce v den konání zápisu do školy

Spádovost škol v M. Budějovicích

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________