Vyhledávání facebook Školní program iCanteen Škola online

Formuláře

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Zápis do 1. ročníku 2023/2024

Vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí nebo o odklad přinese zákonný zástupce v den konání zápisu do školy

Spádovost škol v M. Budějovicích

______________________________________________________________________________________________________________________________________