Vyhledávání facebook youtube iCanteen Škola online

Formuláře

Jak E-formuláře vyplňovat?

E-formuláře jsou vytvořené ve Wordu k vyplnění v počítači označené názvem E-přihláška/E-žádost …

  • Po kliknutí na formulář se stáhne do počítače.
  • Otevřte ho a vyplňte. (Pokud nějaké políčko vyplňovat nemusíte, napište aspoň ---)
  • Vyplněný formulář uložte a doručte škole elektronickou cestou (e-mailem) určené osobě (viz Kontakty).

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Zápis do 1. ročníku 2022/2023

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Další dokumenty

K vyplnění ručně:

______________________________________________________________________________________________________________________________________