Vyhledávání facebook Školní program iCanteen Škola online

Zápis do 1. ročníku bude letos dříve.

Připravte si vše potřebné včas.

Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025 se bude konat již začátkem dubna 2024, a to v termínech:

  • 5. 4. 2024 (pátek) 14:00-17:00 hodin

  • 6. 4. 2024 (sobota) 9:00-11:00 hodin

 

Bude-li zákonný zástupce žádat pro své dítě odklad školní docházky, je třeba už při zápisu předložit doporučující posouzení ze školského poradenského zařízení i od odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Zajistěte si proto termíny vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně včas!

 

Bude-li zákonný zástupce žádat o přijetí k základnímu vzdělávání, stačí když dítě k zápisu elektronicky zaregistruje a vyplní Žádost o přijetí. 

Na tyto úkony je ještě čas. Včas jejich spuštění oznámíme.

Věnujte také pozornost dokumentům níže - Kritéria přijetí, Spádovost škol.

 

Mgr. Dagmar Tichá