Vyhledávání facebook Školní program iCanteen Škola online

Registrace do 1. ročníku

(pro zápis i odklad)

 

Registraci vašeho dítěte proveďte v termínu 1. - 31. 3. 2024 na tomto odkazu

Registrační formulář vyplní také zákonní zástupci dětí, kteří žádají o odklad povinné školní docházky. 

Při registraci:

  • Vyplňte osobní údaje uchazeče a zákonného zástupce.
  • Rozklikněte nabídku místností. Vyberte, zda jdete na ZÁPIS nebo ODKLAD. Viz obrázek níže.
  • Vyberte 1 termín k zápisu nebo odkladu. U vybraného termínu musí být slovo ZÁPIS nebo ODKLAD.

Na e-mail přijde zákonnému zástupci potvrzení o registraci s registračním číslem dítěte. Pečlivě uschovejte!

Mgr. Dagmar Tichá