Vyhledávání facebook Školní program iCanteen Škola online

Informace k řešení výskytu vší

Postup v případě výskytu pedikulózy (vši dětské)

Vážení rodiče,

v dětských školních kolektivech  dochází občas k výskytu pedikulózy (vši dětské). V případě výskytu je důležitá spolupráce s rodiči všech dětí. Je nutné, aby rodiče svým dětem důkladně prohlédli vlasy a v případě výskytu vší provedli odstranění parazitů z hlavy dítěte a zároveň omluvili dítě ze školy na dobu nezbytně nutnou k vyčištění vlasů. Jediným možným preventivním opatřením proti vši dětské jsou pravidelné prohlídky vlasů.  Prohlídky vlasů musí provádět sami rodiče. Učitelé nemohou dětem hlavy plošně kontrolovat.

Povinnosti rodičů:

  • nahlásit třídnímu učiteli výskyt vší nebo hnid u dítěte
  • zabezpečit ošetření hlavy dítěte –  odstranit vši i hnidy
  • omluvit dítě ze školy na dobu nezbytně nutnou
  • poslat dítě do školy až po důsledném odvšivení

Povinnosti školy:

  • informovat rodiče daného žáka
  • informovat rodiče ostatních žáků

Podrobnější informace naleznete v příloze.

Věnujte, prosím, těmto informacím pozornost.

Děkujeme za pochopení a za spolupráci.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Metodický pokyn k řešení pedikulózy