Vyhledávání facebook Školní program iCanteen Škola online

Talent Vysočiny 2022

Matěj Křivánek - žák 6. ročníku

21. června 2022 proběhlo v Domě kultury ve Žďáře nad Sázavou vyhlášení výsledků prestižní ceny Talent Vysočiny.

Navržen může být žák, student, který dosahuje v určitém oboru (humanitní, technický, umělecký, přírodovědný a sportovní) mimořádných výsledků a svůj talent a nadání cílevědomě rozvíjí.

Ocenění je udělováno ve dvou kategoriích: 

  • „žáci“ - 5. – 9. ročník základních škol a nižší stupeň víceletých gymnázií 
  • „studenti“ – studenti středních škol a vyšší stupeň víceletých gymnázií

Vítěz v daném oboru a kategorii získává cenu Talent Vysočiny a 10 měsíční stipendium.

 

Nominační komise, jmenovaná Radou Kraje Vysočina, letos udělila nejvyšší ocenění za přírodovědný obor Matěji Křivánkovi (6. roč.).

Matějovy úspěchy v roce 2021/2022:

1. místo v republikovém kole matematické soutěže Pangea

1. místo v krajském kole soutěže Matematický klokan

6. místo v krajském kole zeměpisné olympiády (1. místo v okresním kole)

3. místo v krajském kole Logické olympiády (24. místo v republikovém kole)

Je aktivním řešitelem Pythágoriád, Bobříků informatiky a korespondenčních soutěží (např. Jáma lvová, Komár).

Ve volném čase hraje šachy, fotbal, florbal, šipky, snooker, řeší rébusy, luští křížovky, hraje vědomostní hry a baví ho poznávat s rodiči a mladším bratrem krásy a zajímavosti naší země.

 

Matějovo ocenění je nejen oceněním talentu a nadání, ale hlavně píle, pracovitosti a cílevědomosti.

Matěji moc blahopřejeme, přejeme ještě mnoho dalších úspěchů a děkujeme za příkladnou reprezentaci naší školy!

 

Za celou školu Mgr. Dagmar Tichá