Vyhledávání facebook Školní program iCanteen Škola online

Pro rodiče budoucích prvňáčků

Co zařídit do 21. června?

  • V případě zájmu o školní družinu a/nebo školní stravování vyplňte pečlivě a čitelně Zápisní lístek do školní družiny a/nebo Přihlášku ke stravování. Oba dokumenty byly k dispozici na společné schůzce začátkem června nebo si je můžete vytisknout v sekci Žáci a rodiče/Formuláře.
  • Jde-li do školy Vaše 1. dítě, k přihláškám je potřeba přiložit ještě Souhlas k inkasu.
  • Přihlášky se souhlasem odevzdejte nejpozději do 21. června 2024 do kanceláře zástupkyň (buď vhozením do schránky na budově školy, nebo přinese starší sourozenec, který už naši školu navštěvuje).
  • Zájmové činnosti ŠD se budou vybírat a přihlašovat až na začátku nového šk. roku.

Dagmar Tichá