Vyhledávání facebook youtube iCanteen Škola online

Dopravní soutěž mladých cyklistů

V úterý 23. května 2022 proběhlo na ZŠ T. G. Masaryka a Dětském dopravním hřišti Moravské Budějovice oblastní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů. Soutěž se skládá z jízdy na jízdním kole podle pravidel silničního provozu na dopravním hřišti a z jízdy zručnosti, dále z ověření teoretických znalostí pravidel silničního provozu a zásad první pomoci formou testu. Do soutěže se přihlásilo dvanáct čtyřčlenných družstev žáků základních škol rozdělených do kategorií dle věku.

Starší kategorii reprezentovali a vítězným družstvem se stali Vendula Karásková, Anna Straňáková, Ondřej Dubský a Jan Pikart. Jmenovaní žáci postupují do krajského kola, které se uskutečnilo 2. června v Jihlavě. Tam naši žáci obsadili 7. místo, což je v rámci celého kraje krásné umístění.

Družstvo mladších žáků Viktorie Dufková, Hana Peterová, Vojtěch Bulíček a Michal Foltýn se umístilo na pěkném  7. místě.

Všem zúčastněným gratulujeme a děkujeme za reprezentaci. Přejeme mnoho ujetých kilometrů bez nehod a úrazů.

Více fotek ve fotogalerii.

Mgr. Petra Bendová