Vyhledávání facebook Školní program iCanteen Škola online

Poradenské služby

Pracovník Oblast poradenské činnosti Telefon E-mail
Ředitel školy Mgr. Miloš Březina Zodpovědnost za poskytování služeb ŠPP, za realizaci Školního preventivního programu a Plánu činnosti ŠPP (sledování jeho efektivity), DVPP 568 408 241, 602 573 145 brezina@zsmb.cz
Zástupkyně ředitele školy Mgr. Iva Machátová Prevence školní neúspěšnosti, koordinace práce asistentů pedagoga ve škole 568 408 242 machatova@zsmb.cz
Vedoucí ŠPP, výchovný poradce Mgr. Marie Svobodová Koordinátor zajišťování průběhu vzdělávání žáků se SVP, komunikace se ŠPZ 568 408 244, 568 408 251, 608 024 767 svobodova@zsmb.cz
Školní metodik prevence Mgr. Jitřena Kuchtová Prevence rizikových projevů chování, koordinace přípravy a realizace preventivních programů 568 408 244 kuchtova@zsmb.cz
Speciální pedagog Mgr. Naděžda Procházková Depistáž, diagnostika žáků se SVP, spec.-ped. intervence, informace o speciálních učebnicích a kompenzačních pomůckách ve škole, logopedická péče v oblasti narušené komunikační schopnosti 602 509 488 prochazkova@zsmb.cz
Kariérový poradce Mgr. Dita Jurková Kariérové poradenství, profesní orientace žáků, přijímací řízení na SŠ 568 408 244 jurkova@zsmb.cz
Mgr. Gabriela Kabelková Koordinátor práce s nadanými žáky 568 408 244 kabelkova@zsmb.cz

Elektronická schránka důvěry

NNTB - Nenech to být

“Nenech to být” je internetový systém a mobilní aplikace bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celé ČR.

S podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy přinášíme efektivní způsob odhalování těchto problémů ještě v jejich zárodku. To vše za spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou Brno a Linkou bezpečí, která aktuálně řeší veškerou administraci, schvalování škol, technickou podporu a obecnou komunikaci.

https://www.nntb.cz/