Vyhledávání facebook youtube iCanteen Škola online

IROP - integrovaný regionální operační program

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury základního vzdělávání žáků Základní školy TGM Moravské Budějovice, a to prostřednictvím rekonstrukce a modernizace stávajících odborných učeben, zlepšení kvality venkovního areálu školy, zajištění bezbariérového řešení školy pro přístup žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do těchto tříd a celkové zlepšení výukových podmínek ve škole.

Mgr. Miloš Březina