Vyhledávání facebook youtube iCanteen Škola online

GRV 2019 – Lisabon

Národní institut dalšího vzdělávání (NIDV) poskytuje školám vzdělávání v nejrůznějších oblastech. S tímto institutem spolupracuje i ředitel ZŠ TGM Moravské Budějovice. Díky této spolupráci se mohl spolu s dalšími 11 učiteli a řediteli škol z celé republiky zúčastnit  vzdělávacího výjezdu do portugalského Lisabonu.

Výjezd (mobilita) byl realizován z v rámci projektu Globální rozvojové vzdělávání 2019. Realizátorem byl právě NIDV ve spolupráci s Clube Intercultural Européu, což je nevládní nezisková organizace založená v roce 1998 a pracující v oblasti výchovy a vzdělávání znevýhodněné mládeže.

Cílem bylo seznámit se s výukou globálních problémů v různých typech organizací. Během mobility účastníci navštívili několik mateřských a základních škol, které se zaměřují na ekologii a životní prostředí, seznámili se s tím, jak přistupují ve školách i celé společnosti k imigrantům a k výchově k toleranci. Také získali poznatky v oblasti problematiky menšin v Portugalsku. Vedle škol dále delegace navštívila nejrůznější podpůrné organizace, které poskytují školám služby a pomoc v globálním vzdělávání – např. právě Clube Intercultural Européu, Portugalskou společnost pro ochranu ptactva, kde se seznámili s projekty pro školy v oblasti ochrany životního prostředí, dále Centrum Sever – Jih Rady Evropy, které se také věnuje ekologické výchově, či organizaci ADFA – Asociace veteránů portugalských ozbrojených sil, která vyvíjí aktivity pro připomínku válečných hrůz a upozorňuje na nutnost míru.

Program byl velmi bohatý a každý z účastníků v něm nalezl mnoho inspirací pro svou práci v oblasti globálního rozvoje společnosti.