Upozornění!

Naše škola přijala nová pravidla bezpečnosti, která je nutno respektovat v zájmu bezproblémového chodu školy:

  • Škola provozuje pouze jeden vchod a východ – „budova B“ (od pekárny).
  • Všechny návštěvy se zapisují, eviduje se účel návštěvy.
  • Je zrušena možnost dálkového otevření dveří. U vchodu zvoňte na tlačítko „Vrátnice“ a paní vrátná se vás ujme.

Děkujeme žákům, rodičům a hostům školy za dodržování a respektování nových zásad.

Pro bližší informace o jednotlivých akcích je stačí rozkliknout zde vpravo – v kalendáři akcí, kde jsou vypsány.

Vybraná videa

Videocard from our town

Má drahá

Jožin