Schůzky rodičů

v pondělí 24. dubna v jednotlivých třídách.

Třídní důvěrníci se sejdou od 15 h v jídelně.


Aktuality

Vybraná videa

Who took the cookie?

AJ 3. ročník – I´ve got a ball

Noc s Andersenem 2016