Přihlášky do školního klubu se budou odevzdávat až v novém školním roce (v září), a to přímo s peněžní platbou.

Přihlášky do jídelny a družiny posílejte na adresy uvedené níže v článku! Čtěte, prosím, pozorně všechny informace týkající se vyplňování a odevzdávání přihlášek.


Již nepřijímáme žádosti o přestup žáků do 6. ročníků z důvodu naplněnosti tříd.


Aktuality