Poradenské služby ve škole

PracovníkOblast poradenské činnostiTelefonE-mail
Ředitel školy
Mgr. Miloš Březina
Zodpovědnost za poskytování služeb ŠPP, za realizaci Školního preventivního programu a Plánu činnosti ŠPP (sledování jeho efektivity), DVPP
602 573 145
568 408 241
brezina@zsmb.cz
Zástupce ředitele školy
Mgr. Iva Machátová
Prevence školní neúspěšnosti, koordinace práce asistentů pedagoga ve škole568 408 242machatova@zsmb.cz
Vedoucí ŠPP, výchovný poradce
Mgr. Marie Svobodová
Koordinátor zajišťování průběhu vzdělávání žáků se SVP, komunikace se ŠPZ568 408 244
568 408 251
608 024 767
svobodova@zsmb.cz
Školní metodik prevence
Mgr. Jitřena Kuchtová
Prevence rizikových projevů chování, koordinace přípravy a realizace preventivních programů568 408 244kuchtova@zsmb.cz
Speciální pedagog
Mgr. Naděžda
Procházková
Depistáž, diagnostika žáků se SVP, spec.-ped. intervence, informace o speciálních učebnicích a kompenzačních pomůckách ve škole, logopedická péče v oblasti narušené komunikační schopnosti602 509 488prochazkova@zsmb.cz
Kariérový poradce
Mgr. Dita Jurková
Kariérové poradenství, profesní orientace žáků, přijímací řízení na SŠ568 408 244jurkova@zsmb.cz
Mgr. Gabriela KabelkováKoordinátor práce s nadanými žáky568 408 244kabelkova@zsmb.cz
Jaroslava JadrníčkováLogopedická péče v oblasti narušené komunikační schopnosti