Vyhledávání facebook Školní program iCanteen Škola online

Školní online Pokladna - registrace, první vklad

Registraci zákonných zástupců schvalují třídní učitelé, kteří mají ve svých třídách nahrané žáky. 

Po úspěšné registraci vložte první vklad. Výše zálohy je 1000,- Kč na dítě.

Postupujte přesně podle návodu v souboru níže.

 

Dagmar Tichá