Vyhledávání facebook youtube iCanteen Škola online

ŠOL - aktualizace návodu

Zaktualizovali jsme stručný návod jak se orientovat v elektronické žákovské knížce.

Zákonným zástupcům je k dispozici (jako rychlá pomoc k nahlédnutí) celý školní rok ve Vybraných dokumentech (dole zde na úvodní straně webových stránek).

Zaktualizován byl bod o elektronických omluvenkách a přibyl nový bod, co dělat v případě zapomenutého hesla.

Odkaz na dokument ZDE.

 

Mgr. Dagmar Tichá