Vyhledávání facebook youtube iCanteen Škola online

Uzavření dopravního přístupu ke škole

Vážení rodiče, milí žáci,

informujeme vás tímto, že od 2. 5. 2022 se uzavírá celé okolí školy pro automobilovou dopravu.

Přístup ke škole bude zajištěn pouze pro pěší. Vstup pro žáky zůstává stejný - vchod B.

Žádáme vás o dodržování dopravního značení a zvážení vhodné cesty ke škole.

Aktuální informace k uzavírce náměstí budeme aktualizovat na webových stránkách školy a rozesílat ve zprávách školního informačního systému Škola OnLine  .

Vedení školy