Vyhledávání facebook youtube iCanteen Škola online

Testování žáků na C-19 od 3. 1. 2022

  • V období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek.
  • Od 17. ledna 2022 probíhá testování žáků každé pondělí.
  • Není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni.
  • Testují se všichni žáci, tedy i ti, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci.

Vedení školy

 

Testování od 01/2022 - leták pro rodiče