Vyhledávání facebook youtube iCanteen Škola online

Změna cen obědů

Od 1. 9. 2021 dochází k navýšení cen obědů z důvodu zdražování potravin.

Cena oběda bude v každé kategorii o 3,- Kč vyšší.

  • 7-10 let               26 Kč
  • 11-14 let             29 Kč
  • 15 a více let       31 Kč

Žádáme zákonné zástupce, aby si zkontrolovali nastavení finančního limitu inkasa.

Jana Šerháková

vedoucí stravování