Vyhledávání facebook youtube iCanteen Škola online

Výsledky sběru bylin 2020-2021

Celkem - 249, 994 kg

1. stupeň - 207, 479 kg

2. stupeň - 42, 515 kg

 

Nejlepší sběrači - třídy

1. místo: 2. B - 45, 244 kg

2. místo: 3. B - 42, 42 kg

3. místo: 3. A - 26, 507 kg

 

Nejlepší sběrači - jednotlivci

Veverková Kateřina (2. A) - 10, 5 kg

Chalupa Adam (3. B) - 10 kg

Brňáková Bára (3. B) - 8, 4 kg

Kremláček Tomáš (2. B) - 7, 6 kg

Šplíchalová Sára (6. A) - 7 kg

Komenda Dominik (3. B) - 6, 85 kg

Walterová Natálie (2.B) - 6, 78 kg

 

A jak se snažily jednotlivé třídy?

1. A 11, 88 kg
1. B 10, 635 kg
1. C 5, 1 kg
2. A 24, 077 kg
2. B 45, 244 kg
3. A 26, 507 kg
3. B 42, 42 kg
4. A 4, 888 kg
4. B 6, 39 kg
5. A 16, 47 kg
5. B 13, 868 kg
6. A 10, 557 kg
6. B -
7. A 4, 158 kg
7. B 7 kg
7. C 6, 5 kg
8. A 1, 2 kg
8. B 1, 6 kg
8. C 11, 5 kg
9. A -
9. B -

Alena Doláková