Vyhledávání facebook youtube iCanteen Škola online

Rada školy - výsledky voleb

27. května 2021 proběhly volby do Rady školy.

Pro nadcházející funkční období 3 let byly z řad zákonných zástupců zvoleny:

  • Mgr. Alena Žáková
  • Mgr. Pavla Buličková, DiS.

 

 Mgr. Andrea Hazová

 (předsedkyně volební komise)