Vyhledávání facebook youtube iCanteen Škola online

Příměstský tábor ZŠ TGM

Informace k organizaci tábora

 

Termín konání: 7. 7. 2021 - 16. 7. 2021, bez víkendu (10. 7. a 11. 7. jsou děti doma)


Cena: 2100,- Kč.

 

Platba: převodem na účet 16937711/0100, jako variabilní symbol uveďte datum narození účastníka bez mezer a teček (ddmmrrrr).

 

Dítě přijde vždy každé ráno v 8:00 hodin do školy, kde si ho převezmou pracovníci tábora.

První den při příchodu dítě odevzdá tyto důležité dokumenty:

  • prohlášení zákonných zástupců (bezinfekčnost)
  • kopii průkazu pojištěnce ZP (Průkaz pojištěnce si pracovníci tábora mohou během prvního dne okopírovat sami.)

 

Program každého dne bude ukončen v 16:00 hodin. V případě změny programu budete informováni.  Dítě si můžete vyzvednout osobně nebo může s Vaším písemným souhlasem odcházet ze školy samo.

 

Podepsanou přihlášku odevzdejte společně s potvrzeným Posudkem o zdravotní způsobilosti dítěte nejpozději do 21. května 2021 do schránky školy, nebo ji můžete poslat elektronicky na e-mail kancelar@zsmb.cz a jako přílohu pošlete oskenovanou zdravotní způsobilost. Následně proveďte platbu převodem nejpozději do 28. května 2021.

Platba v hotovosti pouze po domluvě v kanceláři školy, tel.: 568 408 240.

 

Mgr. Jitka Meschková