facebook youtube iCanteen Škola online

Organizace výuky od 14. 10. 2020

Na základě nařízení vlády je od středy 14. 10. 2020 škola pro žáky uzavřena.

Na prvním i na druhém stupni probíhá od tohoto data distanční výuka dle rozvrhu hodin, který se žákům i rodičům zobrazuje v informačním systému Škola online.

Zdůrazňujeme, že žáci mají ze zákona povinnost účastnit se distanční výuky.