facebook youtube iCanteen Škola online

Jak omlouvat žáky a podepisovat známky, pochvaly, poznámky?

  • Všem zákonným zástupcům již byly rozeslány registrační údaje do školního elektronického systému Škola OnLine (ŠOL), který slouží jako elektronická žákovská knížka.
  • Zkontrolujte proto své e-mailové schránky. Pokud jste se ještě nezaregistrovali, proveďte tak okamžitě.
  • Žáci a zákonní zástupci mají každý svůj účet a registrují/přihlašují se každý za sebe! Tzn. dítě má svůj účet a přihlášení, matka má svůj účet a přihlášení, otec má svůj účet a přihlášení. Je to např. proto, že rodiče mají navíc (oproti žákům) možnost přes svůj účet omlouvat děti nebo podepisovat dítěti známky.

 

Jak podepisovat známky?

Stejně jako rodiče prohlíželi a podepisovali známky, pochvaly a poznámky v papírové ŽK, mají tu možnost i v E-ŽK.

  • Podepisování známek - záložka Hodnocení - Výpisy hodnocení - Průběžné hodnocení ukáže se přehled známek a na konci řádku u každé známky možnost Podespat.
  • Podepisování pochval/poznámek - záložka Hodnocení - Výpisy hodnocení - Chování žáka/studenta, na konci řádku opět tlačítko Podepsat.

 

Podepisovat známky, pochvaly a poznámky lze však jen na počítači ve webové aplikaci. Na mobilu přes mobilní aplikaci ne - ta má jen omezené funkce.

 

 

Jak děti omlouvat? 

  • Přes formulář Komunikace - Omluvenka (třídním učitelům)
  • Přes Komunikace - Zprávy - Odeslat zprávu (např. učitelům tělesné výchovy/plavání)

Aplikace funguje i na chytrých mobilních telefonech nebo tabletech!

Mobilní aplikace má však omezené možnosti - pouze zobrazí známky, poznámky, rozvrh nebo domácí úkoly. Dále z ní můžete odeslat elektronickou omluvenku třídnímu učiteli nebo zprávu dalším učitelům. Podepisovat známky lze pouze přes webovou aplikaci (PC).

V případě potíží s registrací, zablokovaným účtem, zapomenutým uživatelským jménem atd. kontaktujte:

Mgr. Dagmar Tichá

dagmar.ticha@zsmb.eu

tel.:568 408 242