Vyhledávání facebook youtube iCanteen Škola online

E-ŽK ... vše na jednom místě (známky, úkoly, online hodiny, komunikace)

Škola OnLine (ŠOL), tzn. elektronická žákovská knížka, je jediný komunikační kanál mezi školou, žáky a zákonnými zástupci.

Žáci mají navíc jako podpůrné prostředí pro výuku online Microsoft Office.

Žák a rodič se přihlašuje každý ze svého účtu!

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kontrola a podepisování známek, pochval, poznámek

 

  • Podepisování známek - záložka Hodnocení - Výpisy hodnocení - Průběžné hodnocení ukáže se přehled známek a na konci řádku u každé známky možnost Podespat.
  • Podepisování pochval/poznámek - záložka Hodnocení - Výpisy hodnocení - Chování žáka/studenta, na konci řádku opět tlačítko Podepsat.

 

 

Online hodiny

Přehled online hodin vidí žáci i zákonní zástupci hned v rozvrhu - ikona zelené kamery, přes níž se žáci připojují do hodin.

Omlouvání dětí

  • Přes formulář Komunikace - Omluvenka (třídním učitelům)
  • Přes Komunikace - Zprávy - Odeslat zprávu (např. učitelům tělesné výchovy/plavání)

 

Zprávy od vyučujících

V počítači "vyskočí" upozornění na novou zprávu hned po přihlášení. 

V případě potíží s registrací, zablokovaným účtem, zapomenutým uživatelským jménem atd. kontaktujte:

Mgr. Dagmar Tichá

ticha@zsmb.cz

tel.:568 408 242