facebook youtube iCanteen Škola online

Výsledky rodičovské ankety

Jak jsme prožili 2. pololetí školního roku 2019/2020

Uplynulý školní rok byl pro všechny zúčastněné zvláštní a netradiční. V období jarních měsíců došlo k vyhlášení nouzového stavu a k celostátnímu uzavření škol z důvodu ochrany před výskytem a šířením onemocnění COVID-19.

Všichni pedagogičtí pracovníci přizpůsobili své domácí podmínky těm pracovním a pustili se do práce ze svých domovů. Zpočátku byla situace nejnáročnější pro třídní učitele, protože museli co nejdříve navázat komunikaci se všemi žáky své třídy podle toho, jaké možnosti a podmínky žáci i jejich rodiče v domácím prostředí měli. Nejčastější formou počátečního spojení byly kromě telefonních hovorů e-maily, Messenger a Whatsapp. Třídám na 1. stupni se nejlépe osvědčila komunikace přes třídní webové stránky. Na druhém stupni mají své webové stránky pouze některé třídy, proto jsme potřebovali vyřešit jednotný způsob, jak žákům předávat informace a úkoly ze všech předmětů. Tato cesta nám byla poskytnuta školním informačním systémem Škola OnLine, který jsme plánovali otevřít směrem k žákům a rodičům od školního roku 2020/2021. Přizpůsobili jsme se tedy rychle novým podmínkám a využívání systému pouze urychlili.  Kromě tohoto způsobu komunikace pak někteří vyučující na 1. i 2. stupni podle svých možností uskutečňovali pro své žáky on-line výuku pomocí videohovorů, která se nejvíce přibližovala klasické výuce ve třídě.

Každý ze způsobů vedení výuky na dálku měl své výhody a svá úskalí, stejně jako mezi žáky a rodiči se našli jak příznivci, tak i odpůrci jednotlivých přístupů. Někomu vyhovovala pravidelnost a důslednost při plnění úkolů, jiní pociťovali tento přístup jako omezující. Někomu vyhovovalo tisknutí materiálů a jejich ruční vyplňování, někomu to samé vadilo a dával přednost pouze elektronickému plnění úkolů. Někdo preferoval práci jen s učebnicí, jiní vyžadovali alternativní studijní texty a cvičení. Každý žák je jiný, vyžaduje jiný přístup, vyhovuje mu něco jiného. I v tom je krása, různorodost i náročnost naší pedagogické práce. V běžných podmínkách klasické školní výuky si s těmito odlišnostmi a specifiky umíme poradit, osobní kontakt se žáky nás k tomu přímo vede. Výuka na dálku však probíhala v nestandardních podmínkách, se kterými si zatím neporadila ani školská legislativa, a často bylo nutné improvizovat, nahrazovat, zkoušet a mýlit se… Všichni jsme se v této době hodně naučili – rodiče, žáci i pedagogové. Všechno nebylo ideální. Pro všechny to bylo poprvé. Avšak prošli jsme společně cestu, která je mnohdy důležitější než cíl.

A protože nejen naši žáci, ale také my, pedagogové, se neustále učíme, požádali jsme naši rodičovskou veřejnost o poskytnutí zpětné vazby. Šlo o krátký, dobrovolný on-line dotazník týkající se výuky na dálku. Velmi si vážíme všech odpovědí a každou z nich se opravdu zabýváme. Ohlasy, náměty, pochvaly i připomínky vnímáme jako příležitost k tomu, abychom svoji práci posunuli na vyšší úroveň.

Zde jsou výsledky ankety.

Na závěr několik pozitivních postřehů:

  • Dětem chyběl školní kolektiv včetně učitelů, sociální kontakt s kamarády je nenahraditelný.
  • Děti se těší do školy!
  • Distanční výuka byla náročnější, klasická výuka je efektivnější.
  • Celé období přispělo k větší samostatnosti a zodpovědnosti žáků.
  • Žáci i rodiče se hodně rozvinuli v počítačových dovednostech.
  • Nejvíce žáky bavila on-line výuka, byla na vysoké úrovni.
  • Autorita učitele a rodiče při vzdělávání je odlišná, děti se doma tak dobře nesoustředí na učení – vážíme si práce pedagogů.
  • Oceňujeme ochotu učitelů vždy poradit, dobrou komunikaci, lidský přístup, vstřícnost.

Děkujeme všem těm, kteří nám poskytli zpětnou vazbu, a věříme, že naše spolupráce bude i nadále založena na vzájemné důvěře, respektu a odpovědnosti za výchovu a vzdělávání našich dětí.

Všem rodičům velké díky za spolupráci a těšíme se na další!

 

Mgr. Iva Machátová, Mgr. Dagmar Tichá

zástupkyně ředitele ZŠ TGM