Ředitelské volno

Ředitelské volno je vyhlašováno podle § 24 odst. 2 školského zákona.

Pro školní rok 2019/2020 ředitel školy navrhl 2 dny ředitelského volna, které byly projednány a schváleny zřizovatelem naší školy (29. a 30. 6. 2020)

Ředitelské volno je volnem pro žáky a pro jejich rodiny. Má být využito ke společně stráveným chvílím, k odpočinku a nabytí nových pracovních sil.

Pedagogičtí pracovníci využívají ředitelské volno k sebevzdělávání a k práci související s jejich pedagogickou činností.