80. výročí

Jsme škola s důvěrou a slavíme 80. výročí založení.

Budova už něco pamatuje, dění v ní se snaží být nadčasové.

Naše škola umí zohlednit individuální potřeby žáků, protože náš školní vzdělávací program je zaměřen na rozvoj všech žákovských kompetencí. Podporujeme environmentální aktivity a využíváme moderní technologie. Pedagogický sbor se vzdělává a soustavně vyhledává zpětnou vazbu na svoji práci. Školní výstupy pomáhají rozvíjet také vychovatelky ve školní družině a školním klubu. O příjemné prostředí pečuje tým správních zaměstnanců. Paní kuchařky nabízejí chutná jídla, žáci mají možnost vybrat si denně ze dvou jídel.

Žáci jsou zapojeni do řízení školy prostřednictvím školního žákovského parlamentu, rodiče aktivně pracují ve školské radě a sdružení rodičů. O dění ve škole informují naše webové stránky. Jsme si vědomi pozitivního odkazu všech předchůdců. Máme tím na mysli absolventy, učitele a všechny, kteří během těchto mnoha let přiložili ruku k dílu a mají podíl na dnešním stavu. Vážíme si každého vylepšení zázemí, usilujeme o efektivnost provozu. Víme, že nic není zadarmo. Snažíme se oplatit partnerům naší školy jejich péči každodenní usilovnou prací v dobré víře, že vše se zhodnotí v absolventech školy. Chtěli bychom nadále rozvíjet technologické zázemí a systematicky upravovat prostory k zajištění výuky v souladu s potřebami doby. Usilujeme o získání dalších prostředků na podporu vzdělávání učitelů a také na rozvoj systémů vzdělávání ve vizích budoucnosti. Jsme připraveni reagovat na potřeby našich žáků a hledat ideální postupy ke spolupráci s partnery.

Děkujeme všem za současnou podporu a těšíme se na další spolupráci.

Mgr. Miloš Březina, ředitel školy

Web optimalizovaný pro mobilní zařízení vytvořil Profisystem Group, s.r.o. - 2015