Ekoškola

Velmi bohatá je naše činnost v oblasti ekologie. Od roku 2004 jsme již několikrát získali titul EKOŠKOLA. Žáci sami usilují o zlepšení stavu životního prostředí, analyzují současnou situaci v oblastech energie, vody, odpadů, klimatických změn, dopravy apod. Zároveň navrhují zlepšení, která se snaží posléze naplnit.

Témata Ekoškoly by nemohla být plněna bez aktivní práce Ekotýmu a výše zmíněné aktivity by nešly uskutečnit bez spolupráce s MěÚ Moravské Budějovice, Lesy ČR, Národním parkem Podyjí, SOU Dvořákova Znojmo, Ekologickým centrem Chaloupky a Sdružením pro ekologickou výchovu Tereza. Škola se v minulosti zapojila do rozvojových programů i do mezinárodních programů a grantů. Z ekologických aktivit stojí za zmínku například kampaň Litterless.

Účastníme se také mezinárodního programu GLOBE. Jedná se o dlouhodobý mezinárodní program, který žákům nabízí praktické postupy pro zkoumání a pozorování životního prostředí v okolí školy. Vede ke spolupráci žáků a pedagogů, přirozeně podporuje přírodovědné předměty. S využitím jednoduchých vědeckých postupů žáci pozorují vývoj počasí, měří kvalitu ovzduší a vody, zkoumají druhy lesních porostů, půdní vlastnosti. Získaná data vyhodnocují a odesílají do celosvětové internetové databáze. Zpracované výsledky slouží vědcům a studentům po celém světě k dalšímu využití.


Články o naší ekoškole, které vyšly v místním tisku


Ikona z Cena ředitele Cena ředitele (399.8 KiB)

Ikona z Chaloupky Chaloupky (405.0 KiB)

Ikona z EKOŠKOLA A GLOBE ŠKOLA EKOŠKOLA A GLOBE ŠKOLA (412.7 KiB)

Ikona z Fotografický Workshop Aleje A Stromořadí Fotografický Workshop Aleje A Stromořadí (400.5 KiB)

Ikona z Globe Star - Jsme Hvězdy Globe Star - Jsme Hvězdy (392.6 KiB)

Ikona z Ptačí Budky Ptačí Budky (408.0 KiB)

Ikona z Ukliďme Si Město Ukliďme Si Město (391.9 KiB)

Ikona z VERNISÁŽ VÝSTAVY Jak Fotografovat Lípy A Smaragdový Ostrov VERNISÁŽ VÝSTAVY Jak Fotografovat Lípy A Smaragdový Ostrov (412.7 KiB)


Web optimalizovaný pro mobilní zařízení vytvořil Profisystem Group, s.r.o. - 2015