BUŇKA

Crossword

  
Complete the crossword, then click on "Check" to check your answer. If you are stuck, you can click on "Hint" to get a free letter. Click on a number in the grid to see the clue or clues for that number.
  1            
            
2              
            
  3            
            
      4        
         5     
 6             
            
7              
            
  8            

Across:

1. Vyplňuje obsah buňky
2. ....... aparát upravuje a skladuje bílkoviny
3. Endoplazmatické ........ vytváří bílkoviny
6. V jádře je uloženo také ....
7. Vytváří energii (elektrárna buňky)
8. Buněčná ...... dává rostlinné buňce tvar.

Down:

1. Probíhá zde fotosytéza.
4. V rostlinné buňce obsahuje buněčnou šťávu i barviva.
5. Řídící cetrum buňky.