advokati-do-skol

V letošním školním roce jsme se zapojili do projektu ADVOKÁTI DO ŠKOL.

Plánované besedy jsou určeny pro žáky 7. a 9. tříd.

Konkrétně jsme navázali spolupráci s paní advokátkou JUDr. Pavlínou Kolátorovou.

 

Chcete vědět o projektu více?

 

Bližší informace naleznete zde:


Projekt České advokátní komory nazvané Advokáti do škol je zapojení advokátů do vzdělávání školáků na druhém stupni základních a třetím stupni středních škol.

Projekt, který svou záštitou podpořili také ministr spravedlnosti a ministr školství, mládeže a tělovýchovy.

Cílem této aktivity je zvýšení právního vědomí a rozšíření obecných vědomostí mladé generace o jednotlivých právnických profesích.

O čem všem mohou žáci s advokátem diskutovat?

Co je to právo a jak vzniká?

Jaký je vztah práva a spravedlnosti?

Proč musím platit své dluhy?

Za co mě zavřou?

Je dotyk znásilněním?

Mohu stáhnout fotku z internetu?

Co dělá exekutor?

Do kdy smí rodič přikazovat, co mám dělat?

  • Diskuzi o spravedlnosti
  • Debatu o vzniku zákonů
  • Pokec nad tím, co studenty ze světa práva trápí
  • Advokáty s entuziasmem
  • Simulovaný soudní proces v soudní síni za účasti žáků